Oznam – zrušená VČS

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus a všeobecnému zákazu organizovať spoločenské akcie, výbor Mo SRZ Brezno ruší Výročnú členskú schôdzu konanú dňa 27.marca 2020. Náhradný termín bude včas oznámený. Ďakujeme za porozumenie. Ing. Václav Riapoš – predseda MO

Prepravná bedňa na ryby

Výbor na svojich zasadnutiach v roku 2019 sa dohodol, že pre potreby našej MO zakúpi zo svojich prostriedkov prepravnú bedňu na prevoz rýb v hodnote 1235 eur (poskladali sa členovia výboru). Potreba vlastnej prepravnej bedne sa ukázala, ako nevyhnutnosť pri zlovovaní potokov, či možnosti doviezť si rybu z iných spriatelených organizácií (viď karas z MsO Prečítať viac o Prepravná bedňa na ryby[…]

Mimoriadne zarybnenie Hrona …2020

JE TO NEUVERITEĽNÉ, ALE TENTO ROK ŠTARTUJEME UŽ PIATY ROČNÍK ZBIERKY NA ZARYBNENIE HRONA PSTRUHOM POTOČNÝM !!! Dovoľte mi malú bilaciu ….. Za štyri ročníky sa nám podarilo do Hrona, či do jeho prítokov vysadiť 41.000 kusov pstruha potočného Ppr v celkovej hodnote 3035 €. Tohtoročnú zbierku štartujeme dnes 2.3.2020 a potrvá do 31.5.2020. Verím, Prečítať viac o Mimoriadne zarybnenie Hrona …2020[…]