Z dôvodu pandemickej situácie a nariadenia vlády sa ruší termín predaja povolení v sobotu 20.03.2021. Bližšie informácie o predaji povolení poskytne telefonicky tajomník.

Pozvánka na členskú schôdzu

Ktorá sa uskutoční 25.3.2022 (piatok) o 15:30 v kinosále kultúrneho domu v Brezne ul. Švermová 7 Program členskej schôdze dňa 25. 3. 2022 Otvorenie, privítanie hostí (predseda) Voľba pracovného predsedníctva a komisií ( mandátová, návrhová a volebná) Správa mandátovej komisie Správa o činnosti výboru OZ SRZ za rok 2021 (tajomník) Správa hospodára za rok 2021 ( hospodár) Prečítať viac o Pozvánka na členskú schôdzu[…]