Darovanie 2% z Vašich daní pre našu Mo SRZ Brezno v roku 2024

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 

Vážení  priatelia  rybári …

Žijeme v dobe, keď nás neustále ohrozuje finančná a energetická kríza. Táto situácia vo veľkej miere ovplyvňuje naše životy a nevyhla sa ani našej organizácii. Ceny všetkých komodít každoročne stúpajú, čo sa v našej organizácii prejavuje stúpajúcimi nákladmi na  nákup násad rýb do našich revírov, ako aj zvýšenými výdavkami na vlastný chod našej organizácie. Preto sme nútený hľadať finančné prostriedky, ktorými by sme mohli tieto zvýšené náklady pokryť. Jednou z možností je aj zvýšenie ceny členských známok a povolení na rybolov. Tento krok sa nás dotkne v určitej miere  aj v tejto sezóne, ale chceme ho aplikovať opatrne a citlivo.

Výbor MO SRZ Brezno  schválil pre členov, ktorí odovzdajú (venujú) 2% z dane fyzických osôb v hodnote prevyšujúcej 180 €, odmenu rovnajúcu sa  jednému miestnemu povoleniu na naše vody prípadne zväzovému povoleniu. Stačí osloviť pár známych, kolegov, rodinu a šikovný členovia si takto vedia zabezpečiť aj dve, či tri povolenia na naše resp. zväzové vody. Veríme, že túto príležitosť využijete a pomôžete nie len našej MO SRZ, ale aj svojej peňaženke.

 

Upozorňujeme, že nie je možné takto uhradiť brigády !!!

 

Ako na to …

V prípade, že už máte zozbierané tlačivá od rodiny, priateľov či kolegov, je potrebné vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a urobiť si jednu kópiu tohto vyhlásenia ( predtlačené tlačivo sa nachádza na našej web stránke). K vyhláseniu je potrebné pripnúť tlačivo o zaplatení dane a tieto tlačivá odniesť na príslušný daňový úrad, kde Vám potvrdia kópie o darovaní 2% pre našu MO SRZ. Termín podania je do 30.apríla príslušného roka. Kópie je potrebné priniesť k vydávaniu povolení k ďalšiemu spracovaniu. Citlivé údaje (rod. číslo, dátum narodenia) je možné zaškrtať alebo zabieliť, aby nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov a aby sme sa vyhli zbytočným problémom s jeho prípadným porušením. Následne za každých minimálne 180 € pre našu MO, si môžete vybrať jedno povolenie zdarma. Veríme, že túto možnosť plne využijete a spoločne tak urobíme ďalší úspešný krok k lepšiemu fungovaniu našej MO SRZ Brezno.

Viac informácii získate priamo pri vydávaní povolení, alebo u nášho účtovníka p. Ing. Rafaela Ambrosa.

Petrov zdar.

                                                                                              Výbor MO SRZ Brezno

Print Friendly, PDF & Email