12 februára, 2020

Kontakty

Kancelária :

Dr. Clementisa 1217/5
97701 Brezno
P.O.Box 40
mail : srzbrezno@gmail.com

Členovia výboru :

Predseda MO SRZ Brezno: Ing. Václav RIAPOŠ
Krížna č. 241/57, 976 68 Heľpa
0908093765, vaclav.riapos@gmail.com

Podpredseda MO SRZ Brezno: Ján JAGERČÍK
Sládkovičova 9, 977 01 Brezno
0904957436, jagercik@zoznam.sk

Tajomník MO SRZ Brezno: Peter Žeravý
Štúrova 98, 976 66 Polomka
0944445695, peter.zeravy@gmail.com

Účtovník: Ing. Rafael AMBROS
Brezenska 2, 977 01 Brezno
0905622448, ambros.raf@gmail.com

Hlavný hospodár: Ivan NOSKO
Športová 30, 97667 Závadka nad Hronom
0903550723, noskoivan@azet.sk

Pomocný hospodár: Rastislav BALCAR,
MPČL 19, 977 01 Brezno
0907220782, rbalcar@zoznam.sk

Vedúci rybárskej stráže: Július KÝPEŤ
Krčulová 10, 977 01 Brezno
0907845254, julkoky5@gmail.com

Brigádnicky referent: Eugen DULL
Bacúch č. 294, 976 65
0905938026, bleko11@azet.sk

Referentka pre prácu s mládežou: Mária Žeravá
Štúrova 98, 97666 Polomka
0903441174, maria.zerava@gmail.com

Predseda kontrolnej komisie: PhDr. Miroslav GLEMBEK
Kozmonautov 4, 977 01 Brezno
0911209005, riaditel@gymbrezno.edu.sk

Predseda disciplinárnej komisie:


Print Friendly, PDF & Email