12 februára, 2020

Kontakty

Adresa :

Dr. Clementisa 1217/5
97701 Brezno
P.O.Box 40
mail : srzbrezno@gmail.com

IČO : 1782090603

IBAN : SK 8075000000004009751626

Členovia výboru :

Predseda : Ing. Václav RIAPOŠ
Krížna č. 241/57, 976 68 Heľpa
0908 093 765, vaclav.riapos@gmail.com

Podpredseda: Šimon Lepko
Štúrova 981/14, 977 01 Brezno
0905 398 301, simon.lepko@gmail.com

Tajomník: Rastislav BALCAR,
MPČL 19, 977 01 Brezno
0907 220 782, rbalcar@zoznam.sk

Hlavný hospodár: Ivan NOSKO
Športová 30, 97667 Závadka nad Hronom
0903 550 723, noskoivan@azet.sk

Účtovník: Ing. Rafael AMBROS
Brezenska 2, 977 01 Brezno
0905 622 448, ambros.raf@gmail.com

Vedúci rybárskej stráže: Július KÝPEŤ
Krčulová 10, 977 01 Brezno
0907 845 254, julkoky5@gmail.com

Pomocný hospodár: Michal RUSKO
Fučíkova 13, 977 01 Brezno
0911 702 303, ruskomichal76@gmail.com

Brigádnicky referent: Eugen DULL
Bacúch č. 294, 976 65
0905 938 026, bleko11@azet.sk

Ochrana vodných tokov, čistota životného prostredia, vodných živočíchov, monitoring MVE. Práca s deťmi a mládežou, enviromentálne školenie : Erik DUHAN
Vagnárska 8. 977 01 Zadné Halny – Brezno
0905 606 344, motorest@motostop.sk

Predseda kontrolnej komisie: PhDr. Miroslav GLEMBEK
Kozmonautov 4, 977 01 Brezno
0911 209 005, riaditel@gymbrezno.edu.sk

Predseda disciplinárnej komisie: Ing. Ján HRUŠKA
Hviezdoslavova 90, 976 67 Závadka nad Hronom
0911 659 777, jan.hruska45@gmail.com


Print Friendly, PDF & Email