12 februára, 2020

Revíry

Hron č.11a

Číslo revíru:       3-1130-6-4

Charakter:          lososový – lipňový s výskytom hlavátky              

Účel:                     chyť a pusť bez privlastnenia úlovku

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane potoka Lazná. Používať háčiky bez protihrotu.

Hron č.11b                                        

Číslo revíru:       3-1131-6-1

Charakter :         lososový – lipňový s výskytom hlavátky

Účel:                     lovný    

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová

Rohozná                                                                                           

Číslo revíru:       3-3350-5-1

Charakter:          lososový – lipňový                                         

Účel:                     lovný    

Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestkej časti Brezno – Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky: Chmeľuská, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník Osikový, Vargiľa a Lipianka od ústia po pramene

VN Závadka nad Hronom

Číslo revíru:       3-5980-1-1

Charakter:          kaprový

Účel:                     lovný

Vodná plocha nádrže pri obci Závadka nad Hronom . Najväčšia lovná miera kapra rybničného 70 cm. Povinná výbava – podložka.


Hron č.12                                   

Číslo revíru:       3-1140-4-1

Charakter:           lososový-pstruhový                    

Účel:                      lovný

Čiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beňuš po železničnú stanicu Telgárt, vrátane prítoku Hronec (Klatná). Nad haťou MVE Heľpa v dĺžke 200 m je vyhlásené neresisko rýb. Lov rýb zakázaný od 16.4. do 31.5.

Hron č. 12 a 13 – chovné potoky

Číslo revíru:       3-1150-4-2

Charakter:          lososový – pstruhový                    

Účel:                     chovný

Potoky: Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpiansky, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Hnilec, Brezinka, Dolinka, Slatvinský, Kováčovský, Postaľ, Havraník, Sviniarka, Trsteník, Župkov, Homoľa, Stračaník, Handulín, Havraník /Zlatno/, Petríkovo, Rácov, Volchovo, Ždiarny, Strundžiansky a Vagnárod ústia do Hrona po pramene.

Hron č. 13

Číslo revíru:       3-1160-4-2

Charakter:          lososový – pstruhový    

Účel:                     chovný

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene.

Print Friendly, PDF & Email