16 februára, 2020

Termíny brigád

Termíny a miesta konania členských brigád v roku 2021

 

Potoky :

  • 20. 3. 2021 potok  Petríkovo
  • 10. 4. 2021 potok  Petríkovo
  • 24. 4. 2021 potok  Vagnár 

Potok Petríkovo –  zraz členov je na moste do doliny Petríkovo ráno o 8.00 hod. Potok sa bude presvetľovať a čistiť.

Potok Vagnár –  zraz členov je pred Motorestom – Motorstop Zadné Halny ráno o 8.00 hod. Na potoku sa budú opravovať a budovať kaskády.

Je potrebné si doniesť vysoké čižmy, čakany, lopaty, sekery, pílky a ochranné pomôcky. V prípade použitia motorovej píly a jej započítanie, ako druhú brigádu si treba vopred dohodnúť u vedúceho brigády.

Vedúci brigád : Potok Petríkovo – Slavomír Bridiš  0903 748 709

                                       Potok Vagnár  –  Erik Duhan    0905 606 344

 

VN Závadka nad Hronom

  •   8. 5. 2021
  • 26. 6. 2021
  • 14. 8. 2021

Práce, ktoré sa budú vykonávať: kosenie, zber odpadkov, prehlbovanie rigolov, úprava okolia a čistenie šácht pätných drénov. Na brigádu je potrebné doniesť si vlastné náradie. Použitie vlastného krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.

Vedúci brigád :  Eugen Dull – 0905 938 026

V prípade nepriaznivého počasia, sa brigáda ruší a bude zvolený náhradný termín, zverejnený na  web stránke Mo SRZ Brezno.

Print Friendly, PDF & Email