16 februára, 2020

Termíny brigád

Termíny a miesto konania členských brigád :

VN Závadka nad Hronom od 8.00 hod

  • 10.2.2024 – výrub náletových drevín
  • 17.2.2024 – výrub náletových drevín
  • 24.2.2024 – výrub náletových drevín
  • 11.5.2024 – kosenie a úprava okolia VN
  • 15.6.2024 – kosenie okolia VN
  • 10.8.2024 – kosenie okolia VN

Práce ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov, rekonštrukcia výloviska. Použitie vlastného krovinorezu a motorovej píly sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba, ale výhradne po dohode s vedúcim brigády.

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Michal Rusko.

Dôchodcovia od 62 rokov ,držitelia preukazu ZŤP , ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády

Vedúci brigád :  Eugen Dull – 0905 938 026

Mimoriadne brigády budú zverejnené na internetovej stránke Mo SRZ Brezno.

V prípade nepriaznivého počasia, sa brigáda ruší a bude zvolený náhradný termín, zverejnený na  web stránke Mo SRZ Brezno.

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ.

Print Friendly, PDF & Email