16 februára, 2020

Termíny brigád

Termíny a miesto konania členských brigád :

VN Závadka nad Hronom od 8.00 hod

  • 29.4.2023 – oprava strechy – rybochovné zariadenie, výrub náletových drevín
  •   6.5.2023 – kosenie a úprava brehov VN
  • 27.5.2023 – kosenie okolia VN
  • 12.8.2023 – kosenie okolia VN

Práce ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov, rekonštrukcia výloviska. Použitie vlastného krovinorezu a motorovej píly sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba, ale výhradne po dohode s vedúcim brigády.

Chovné potoky

  •   1.4.2023 – potok Petríkovo – čistenie a presvetľovanie toku
  • 24.6.2023 – potok Hučanské – obnova kaskád
  • 14.10.2023 – potok Rácovo – obnova kaskád

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Michal Rusko.

Dôchodcovia od 62 rokov ,držitelia preukazu ZŤP , ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády

Vedúci brigád :  Eugen Dull – 0905 938 026

V prípade nepriaznivého počasia, sa brigáda ruší a bude zvolený náhradný termín, zverejnený na  web stránke Mo SRZ Brezno.

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ.

Print Friendly, PDF & Email