16 februára, 2020

Termíny brigád

Termíny a miesta konania členských brigád v roku 2020

Potoky Vagnár a Racov

  • 21. 3. 2020 potoky Vagnár a Rácov
  • 28. 3. 2020 potoky Vagnár a Rácov
  •   4. 4. 2020 potoky Vagnár a Rácov 

Potok Vagnár –  zraz členov je pred Motorestom – Motorstop ráno o 8.00 hod

Potok Rácov  –  zraz členov je na moste do doliny Rácov ráno o 8.00 hod

Potoky sa budú presvetľovať, čistiť a kaskádovať.

Je potrebné si doniesť vysoké čižmy, čakany, lopaty, sekery, pílky a ochranné pomôcky. V prípade použitia motorovej píly a jej započítanie, ako druhú brigádu si treba vopred dohodnúť u vedúceho brigády.

Vedúci brigád : Potok Vagnár – Rastislav Balcar  0907 220 782

                                   Potok Rácov  –  Ivan Nosko    0903 550 723

VN Závadka nad Hronom

  •   9. 5. 2020
  • 30. 5. 2020
  • 27. 6. 2020
  •   5. 9. 2020

Práce, ktoré sa budú vykonávať: kosenie, zber odpadkov, prehlbovanie rigolov, úprava okolia a čistenie šácht pätných drénov. Na brigádu je potrebné doniesť si vlastné náradie. Použitie vlastného krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.

Vedúci brigád :  Eugen Dull – 0905 938 026

V prípade nepriaznivého počasia, sa brigáda ruší a bude zvolený náhradný termín, zverejnený na  web stránke Mo SRZ Brezno.

Print Friendly, PDF & Email