Oznam pre záujemcov o členstvo v SRZ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 

Výbor Mo SRZ Brezno oznamuje záujemcom o členstvo v SRZ, že sú povinní okrem povinností vyplývajúcich zo Stanov SRZ, dodržať nasledovný postup:

  1. Vyplniť  prihlášku za člena SRZ a doručiť písomne na adresu  Mo SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, 97701 Brezno do 28. 2. 2024 !!!
    – Prihláška za člena SRZ + súhlas so spracovaním osobných údajov
  2. Naštudovať si  zákon o rybárstve  a vyhlášku, týkajúcich sa rybárstva.
  3. Úspešne absolvovať školenie. 
  4. Úspešne absolvovať skúšky zo základných rybárskych predpisov a preukázať dostatočné rybárske znalosti

Úspešné absolvovanie skúšobných testov je podmienkou prijatia žiadateľa za člena SRZ.

Print Friendly, PDF & Email