Oznam – zrušená VČS

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus a všeobecnému zákazu organizovať spoločenské akcie, výbor Mo SRZ Brezno ruší Výročnú členskú schôdzu konanú dňa 27.marca 2020. Náhradný termín bude včas oznámený. Ďakujeme za porozumenie. Ing. Václav Riapoš – predseda MO

Prepravná bedňa na ryby

Výbor na svojich zasadnutiach v roku 2019 sa dohodol, že pre potreby našej MO zakúpi zo svojich prostriedkov prepravnú bedňu na prevoz rýb v hodnote 1235 eur (poskladali sa členovia výboru). Potreba vlastnej prepravnej bedne sa ukázala, ako nevyhnutnosť pri zlovovaní potokov, či možnosti doviezť si rybu z iných spriatelených organizácií (viď karas z MsO Prečítať viac o Prepravná bedňa na ryby[…]