Oznam – zrušená VČS

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus a všeobecnému zákazu organizovať spoločenské akcie, výbor Mo SRZ Brezno ruší Výročnú členskú schôdzu konanú dňa 27.marca 2020. Náhradný termín bude včas oznámený. Ďakujeme za porozumenie. Ing. Václav Riapoš – predseda MO