Novinka v darovaní 2% z Vašich daní pre našu Mo SRZ Brezno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 

Vážení  priatelia, rybári …

Žijeme v ťažkej dobe, keď nás stále ohrozuje pandémia Covidu 19 a teraz bezprostredne aj finančná a energetická kríza. Táto situácia vo veľkej miere ovplyvňuje naše životy a nevyhla sa ani našej organizácii. Ceny všetkých komodít neustále stúpajú, čo sa v našej organizácii prejavuje stúpajúcimi nákladmi na  nákup násad rýb do našich revírov, ako aj zvýšenými výdavkami na vlastný chod našej organizácie. Preto sme nútený hľadať finančné prostriedky, ktorými by sme mohli tieto zvýšené náklady pokryť. Jednou z možností je aj zvýšenie ceny členských známok a povolení na rybolov. Tento krok sa nás dotkne v určitej miere už aj v budúcej sezóne, ale chceme ho aplikovať opatrne a citlivo.

Výbor MO SRZ Brezno sa na svojom októbrovom zasadnutí  touto otázkou zaoberal a dospel k záveru, že máme rezervy hlavne vo výbere 2% z daní z príjmov fyzických osôb.

Výbor MO SRZ Brezno následne schválil pre členov, ktorí odovzdajú (venujú) 2% z dane fyzických osôb v hodnote prevyšujúcej 150€, odmenu rovnajúcu sa  jednému miestnemu povoleniu na naše vody. Stačí si osloviť pár známych, kolegov, rodinu a šikovný členovia si takto vedia zabezpečiť aj dve, či tri povolenia na naše vody. Veríme, že túto príležitosť využijete a pomôžete tak nie len našej MO, ale aj svojej peňaženke.

Upozorňujeme, že nie je možné takto uhradiť zväzové povolenia a brigády !!!

Ako na to …

V prípade, že už máte zozbierané tlačivá od rodiny, priateľov či kolegov, je potrebné vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a urobiť si jednu kópiu tohto vyhlásenia ( predtlačené tlačivo sa nachádza na našej web stránke). K vyhláseniu je potrebné pripnúť tlačivo o zaplatení dane a tieto tlačivá odniesť na príslušný daňový úrad, kde Vám potvrdia kópie o darovaní 2% pre našu MO. Termín podania je do 30.apríla príslušného roka. Kópie je potrebné priniesť k vydávaniu povolení k ďalšiemu spracovaniu. Citlivé údaje (rod. číslo, dátum narodenia) je možné zaškrtať alebo zabieliť, aby nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov a aby sme sa vyhli zbytočným problémom s jeho prípadným porušením. Následne za každých minimálne 150 € pre našu MO, si môžete vybrať jedno povolenie zdarma. Veríme, že túto možnosť plne využijete a spoločne tak urobíme ďalší úspešný krok k lepšiemu fungovaniu našej MO SRZ Brezno.

Viac informácii získate priamo pri vydávaní povolení, alebo u nášho účtovníka p. Ing. Rafaela Ambrosa. Petrov zdar.

Výbor MO

Print Friendly, PDF & Email