Horehronský dúhačik 2022 – propozície pretekov

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

 

HOREHRONSKÝ DÚHAČIK 2022

Detské prívlačové preteky

 

Termín konania: 24.9.2022

Miesto konania: VN Závadka nad Hronom

Riaditeľ pretekov : Ing. Václav Riapoš

Organizátor pretekov : Erik Duhan

Hlavní rozhodcovia : Rastislav Balcar, Šimon Lepko

Časový  harmonogram pretekov:

7:00 – 7:20 – zraz a registrácia pretekárov, losovanie

7:20 – 8:00 – slávnostné otvorenie pretekov, sľub pretekárov, príprava štartujúcich

8:00 – 8:45 – 1. kolo

8:45 – 9:00 – prestávka, premiestnenie pretekárov, príprava na ďalšie kolo

9:00-9:45 – 2. kolo

9:45-10:15 – prestávka, premiestnenie pretekárov, príprava na ďalšie kolo

10:15-11:00 – 3. kolo

11:00-11:15 – prestávka, premiestnenie pretekárov, príprava na ďalšie kolo

11:15-12:00 – 4.kolo

12:00-12:45 – vyhodnotenie pretekov

Pravidlá:

Preteká sa podľa upravených pravidiel pre LRU prívlač.

Losovanie pretekári si losujú kombináciu lovných miest, na ktorých budú súťažiť.

Povolený prút a vybavenie: rybárska udica s očkami do 280 cm dĺžky s navijákom, alebo multiplikátorom. Rybársky silon alebo spletaná šnúra. Umelá nástraha, marmyška, twister, ripper, wobler, blyskáč, jig… Odporúčame používať háčiky bez protihrotov, alebo zatlačené protihroty pre rýchlejšie uvoľňovanie nástrahy. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy!

Pretekárska trať: Pretekárske miesta sú označené tak, že sa loví hneď pod vyznačeným číslom pokiaľ nie je oznámené inak!

Zakázané spôsoby a nástrahy: Zákaz používať živé nástrahy ako aj napodobeniny ikry a cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strieľania prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Zákaz používať sbirolino, bočného nádväzca a peria. Zákaz privlastňovania rýb. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.

Uznávané úlovky: Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov a prsných plutiev. Ryba sa považuje za ulovenú, ak v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, je nástraha vo vode a pretekár ulovenú rybu zdolá.

Zaobchádzania s rybou: pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom, a ihneď pustená späť do vody. Pretekár si nesmie ponechať žiadnu rybu.

Hodnotenie, bodovanie: Pretek sa pozostáva zo 45 minútových kôl.

Každá ulovená ryba = 1bod.

Každé kolo sa vyhodnocuje zvlášť a víťazí pretekár s najväčším počtom bodov.

Za umiestnenie v kole získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia 1.miesto= 1 bod…

Víťazom celých pretekov sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo štyroch kôl. V prípade rovnosti rozhoduje celkový počet ulovených rýb a v prípade rovnakého počtu, dátum narodenia, v prospech mladšieho pretekára.

 

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov.

Print Friendly, PDF & Email