Július Kýpeť – Skúsme spolu hľadať kompromis

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

 

Obdobie druhej polovice 19. Storočia sa nieslo v znamení technických vynálezov spojených  s elektrinou. Vynálezov elektrických spotrebičov používaných v domácnostiach,  technických zariadení, používaných v baníctve ako aj priemyselnej výrobe. V dnešnej dobe je používanie elektriny neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Veď keď na chvíľu vypnú „ elektriku „ už búcha, alebo volá sused, čo sa stalo. Nejde televízor,  pokazí sa chladnička,  mraznička, nefunguje WiFi atp.  Skoro na každom vypínači, predlžovačke, sporáku, televízii 24 hod. denne žmurkajú na nás svetielka, aj keď v malom množstve no je to  trvalý odber a keď sa to sčíta v toľkých domácnostiach sú to obrovské množstvá. 

    Čo bude ďalej je ťažko predpokladať . Planétu idú zachraňovať elektrické autá, po chodníkoch sa premáva čoraz viac elektro – bicyklov a  kolobežiek . Tieto však budú potrebovať na svoju prevádzku neustále viac elektrickej energie. Ďalšia dlhá debata by bola na tému, ako ekologicky zlikvidovať odpad, ktorý vyprodukujú. Tých otázok je omnoho viac.

Pýtate sa, aký to má súvis s rybárstvom ? Taký,  že elektrinu treba niekde vyrobiť. Vyrába sa v jadrových, uhoľných a iných elektrárňach. Nás rybárov sa priamo dotýkajú vodné, tzv. obnoviteľné zdroje. Neskúmal som a ani neviem povedať ako sa percentuálne podieľajú na výrobe, ani to nie podstatné v tejto mojej úvahe. Osobne si myslím, že pri dodržaní všetkých  predpisov, vyplývajúcich z prevádzkového poriadku  elektrárne, zákonov a iných nariadení súvisiacich s prevádzkou vodnej elektrárne aspoň teoreticky, by sa nemalo nič stať.  Nemalo by dôjsť k havárii a následne k ohrozeniu života v rieke. Boli časy keď sa elektrárne stavali tak, ako chatky v záhradkárskych osadách. Asi to bol  kus aj biznis, alebo aj je ? Údajne je na Hrone naplánovaná výstavba ďalších.  Nie som oprávnený posudzovať to,  či boli a sú dodržané všetky podmienky výstavby. Stavby boli v minulosti jednoducho  skolaudované. Nepozeralo  sa na to, či má ryba možnosť migrácie. Citujem zo zákona o rybárstve. Ochranou rybárstva sa rozumie  ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody,  prírodných živlov a pred škodlivými zásahmi  ľudskej činnosti do rybárskych revírov s cieľom vytvárať podmienky na ich  trvalo udržateľné využívanie a na poskytovanie eko-systémových služieb v záujme  zachovania pôvodných druhov rýb a ochrany genofondu atď.  Kto má záujem môže si to prečítať v § 21, zákona o rybárstve. Dalo by sa o tom debatovať donekonečna . Majitelia týchto elektrární majú však,  na škodu veci, odlišný pohľad na vec no  myslím, že aj úrady. Kto to nevidel a má záujem, choďte sa pozrieť na tie rybovody  pri  elektrárňach na  Hrone v našich revíroch.  Najbližšie je to na Bujakove.

Aj úplný laik vidí, že nie je možné aby ryba zdolala „rybovod“  pri elektrárni na Bujakove. Iba ak by sme skúsili  nasadiť lietajúce ryby.  Ako už som spomenul, keby boli dodržané pravidlá stanové zákonom minimalizovali sa riziká  havárie a následneho úhynu rýb, nemohlo by sa stať to, čo sa stalo v júli 2019, keď  nedbalostným konaním a vypustením veľkého množstva  nánosu z elektrárne na Polomke – Petríkovovo došlo k masívnemu úhynu rýb. 

Je veľmi smutné, že aj napriek tomu, že na základe znaleckého posudku, súd rozhodol o vine pracovníka elektrárne a rozhodol aj  o náhrade škody, vlastník odmieta prijať zodpovednosť za uvedené škody. Zašlo to až tak ďaleko, že došlo k súdnemu procesu, kde súd potvrdil vinu, aj napriek tomu sa zdá, že riešenie je v nedohľadne.

     Znova si kladiem si  otázku, prečo nie je vyvíjaný žiadny tlak zo strany úradov a mimovládnych organizácií na riešenie tohto nemalého problému?  Možno by pomohla nejaká Grétka, či …

Július Kýpeť – vedúci RS

Print Friendly, PDF & Email
Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.