16 februára, 2020

Termíny brigád

Termíny a miesto konania členských brigád :

9.4.2022 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod.

7.5.2022 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod.

28.5.2022 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod.

5.6.2022 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod.

13.8.2022 VN v Závadke nad Hronom od 8,00 hod.

Práce ktoré sa budú vykonávať: kosenie, výrub náletových drevín, prehlbovanie rigolov, čistenie šácht pätných drénov, rekonštrukcia výloviska. Použitie vlastného krovinorezu sa počíta ako dvojnásobne odpracovaná doba.

Výlov potokov a vysádzanie násad si koordinujú hospodári Ivan Nosko a Michal Rusko.

Dôchodcovia od 62 rokov ,držitelia preukazu ZŤP , ženy a mládež do 18 rokov nie sú povinný odpracovať brigády

Vedúci brigád :  Eugen Dull – 0905 938 026

V prípade nepriaznivého počasia, sa brigáda ruší a bude zvolený náhradný termín, zverejnený na  web stránke Mo SRZ Brezno.

UPOZORNENIE !

Každý rybár je v zmysle zákona povinný udržiavať na lovnom mieste poriadok a teda odpadky po skončení lovu si vždy vezme so sebou. Na poriadok bude dohliadať rybárska stráž a pri porušení bude postupovať v zmysle zákona a disciplinárneho poriadku SRZ.

Print Friendly, PDF & Email