Z dôvodu pandemickej situácie a nariadenia vlády sa ruší termín predaja povolení v sobotu 20.03.2021. Bližšie informácie o predaji povolení poskytne telefonicky tajomník.

Pozvánka na členskú schôdzu

Ktorá sa uskutoční 25.3.2022 (piatok) o 15:30 v kinosále kultúrneho domu v Brezne ul. Švermová 7 Program členskej schôdze dňa 25. 3. 2022 Otvorenie, privítanie hostí (predseda) Voľba pracovného predsedníctva a komisií ( mandátová, návrhová a volebná) Správa mandátovej komisie Správa o činnosti výboru OZ SRZ za rok 2021 (tajomník) Správa hospodára za rok 2021 ( hospodár) Prečítať viac o Pozvánka na členskú schôdzu[…]

Darujte nám 2%

Milí priatelia, rybári, dovoľujeme si Vás aj v tomto roku osloviť a požiadať ako členov OZ SRZ Brezno o podporu našej rybárskej organizácie formou darovania 2% z Vašej dane, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Ako poukázať 2 % z dane Je potreba len Prečítať viac o Darujte nám 2%[…]

Horehronský Carp Cup 2021.

Na začiatku bola myšlienka. Myšlienka zarybniť našu VN Závadka kaprom trofejnej veľkosti. K myšlienke sa pridalo zopár nadšencov a tým sa to všetko začalo…..Nadšenci finančne prispeli, zmenila sa legislatíva a kapra trofejnej veľkosti máme na našej VN. Ale myšlienka sa rozvíjala ďalej. A prišla do štádia, zorganizovať kaprársky maratón – Horehronský Carp Cup 2021. Deväť mesačné prípravy vyvrcholili ráno Prečítať viac o Horehronský Carp Cup 2021.[…]