Pozvánka na členskú schôdzu

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Ktorá sa uskutoční 25.3.2022 (piatok) o 15:30 v kinosále kultúrneho domu v Brezne ul. Švermová 7

Program členskej schôdze dňa 25. 3. 2022

 1. Otvorenie, privítanie hostí (predseda)
 2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií ( mandátová, návrhová a volebná)
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru OZ SRZ za rok 2021 (tajomník)
 5. Správa hospodára za rok 2021 ( hospodár)
 6. Správa o hospodárení organizácie za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 (hl. účtovník)
 7. Správa kontrolnej komisie za rok 2021 (PhDr. Glembek)
 8. Rozprava k predloženým správam ( predseda)
 9. Odovzdávanie vyznamenaní členom OZ SRZ Brezno
 10. Voľby členov výboru a členov kontrolnej komisie
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie ( návrhová komisia)
 13. Záver
 14. Občerstvenie v reštaurácii OMEGA

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,

c) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

d) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

e) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčným prostriedkom naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

f) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:

1. potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,

2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,

3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,

4. zákaz podávania rúk,

5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,

6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,

g) pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,

4. osoby usadené v hľadisku podujatia,

5. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,

6. osoby školiace voči osobám školeným,

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

h) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

i) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

j) pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade

Print Friendly, PDF & Email
Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *