Monitoring vodného vtáctva.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

V dňoch 16-17.januára 2021 sa uskutočnilo medzinárodné zimné sčítanie vodných vtákov na Slovensku. Štátna ochrana prírody považuje výsledky monitoringu za kľúčový význam na posudzovanie antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhy manažmentu území a vytváranie sústavy chránených území. Poviem pravdu, z môjho pohľadu, neviem dobre pochopiť na čo je to dobré. Asi ste pochopili, že sa jedná o kormorána, ktorý spôsobuje tým, že požiera nie malé množstvo rýb značné škody. V našich vodách mu ako potrava slúži predovšetkým lipeň. Nepočul som, že by štát odškodnil, vzniknuté škody, resp. prispel na zarybnenie v dôsledku škôd spôsobených dravým vtáctvom , nielen kormoránom, taktiež volavkou a vydrou riečnou. Revíry sú zarybňované predovšetkým z finančných prostriedkov základných organizácií. Keď sa chcem venovať chovu sliepok, prasiatku, musím si zabezpečiť krmivo.

Napriek môjmu pohľadu na danú vec sme sa aj s Marianom Hazákom vybrali v uvedené dni na monitoring , aby sme podali správnu informáciu o výskyte vodného vtáctva. Nezaznamenali výskyt vodného vtáctva, ale na zamrznutom ľade a snehu na brehu bolo vidno na viacerých miestach stopy po labkách a miestami aj šupiny a krv. Bolo jasné, že sa jedná o stopy po vydre . Overil som si to po odfotení aj na internete. Vydra je ďalší chránený živočích.

Zimné obdobie je pre niektorých rybárov čas oddychu. Iní si robia poriadok vo v náradí, premazávajú navijáky , triedia háčiky a.p. Niektorí členovia výboru vypracúvajú rôzne hlásenia, štatistiky, plány zarybňovania a vykonávajú  rôzne iné, nepopulárne administratívne práce. Sú to niekedy nie veľmi zábavné veci . Jeden môj známy hovori , l „ čo človek musí vďačne spraví „. Pri spočítavaní jednotlivých záznamov – sumárov úlovkov jednotlivcov, boli vo viacerých prípadoch zistené rôzne nedostatky. Jedná sa o porušenie vyhlášky § 14 ods.8 kde loviaci má povinnosť v prípade, že nič neulovil príslušnú kolónku vodorovne prečiarknuť , čo však pomerne veľa rybárov nerobí. Chcem touto cestou na uvedený nedostatok poukázať a upozorniť rybárov, že sa dopúšťajú priestupku v zmysle §-u 39 písm.d/ zák. č. 216/2018, kde je premlčacia lehota 2 roky, čiže by mohol byť zo strany rybárskej stráže podaný podnet na disciplinárne konanie. Na túto skutočnosť sme už viac krát upozorňovali aj na Výročnej členskej schôdzi.

Print Friendly, PDF & Email
Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *