HOREHRONSKÝ CARP CUP 2021

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Miestna organizácia

Slovenského rybárskeho zväzu

Brezno

Propozície pretekov

Horehronský Carp Cup

0-tý ročník pretekov

2 členných tímov

19.8. – 22.8. 2021

Termín konania: 19.8. – 22.8. 2021 (štvrtok – nedeľa)

Miesto konania:VN Závadka nad Hronom

Organizačný štáb:

Riaditeľ preteku: Ing. Václav Riapoš

Technický vedúci: Ivan Nosko, Rastislav Balcar

Rozhodcovia: zabezpečí MO

Zdravotné zabezpečenie: 112

Technické pokyny :Preteká sa v disciplíne LRU

Maximálny počet prihlásených tímov je 14.

Bodovací preukaz slúži zároveň ako povolenie na rybolov

Pretekárska trať: VN Závadka nad Hronom

Trať bude vytýčená po oboch stranách vodnej nádrži. Lovné . . . . miesta budú vyznačené tabuľkami s číslom.

Bodované ryby:Kapor nad 50 cm

Zraz a štáb pretekov: Ráno19.8. o 8.00 hod, VN Závadka nad Hronom

Štartovné : 100 € – zahrnutý 3 x obed, vecné ceny, príspevok na . zarybnenie kaprom K4

Prihláška na preteky : Na preteky sa je možné prihlásiť mailom na noskoivan@azet.sk a a a alebo na tč. 0903 550 723. Termín prihlásenia a zároveň úhrady b a štartovného je do 31.5.2021. Registrácia bude prijatá až po a úhrade štartovného. Kontaktná osoba : Ivan Nosko – hospodár MO

Časový harmonogram pretekov:

Štvrtok 08.00 – 08.15 Prezentácia

08.15 – 08.30 Slávnostné otvorenie pretekov

08.30 – 09.00 Losovanie

09.00 – 12.00 Presun pretekárov na stanovištia

12.00 – 13.00 Začiatok kŕmenia

13.00 – Začiatok lovu

Piatok- Sobota – Non Stop Lov

Nedeľa 13.00 – Koniec lovu

13.00 – 14.00 Spracovanie bodovacích preukazov

14.00 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Pravidlá pretekov:

 • preteky sú tímové , 72 hodinové, na preteky sa treba vopred prihlásiť a zaplatiť štartovné.
 • preteku sa môže zúčastniť rybár nad 18 rokov, ktorý uhradí štartovné.
 • do 15.7. je možné sa odhlásiť z pretekov s možnosťou vrátenia štartovného, po tomto termíne štartovné sa nevracia.
 • tím pozostáva z 2 rybárov (minimálne 1 člen Mo SRZ Brezno) + možnosť mať 1 pomocníka (osoba nad 18 rokov). Pomocník má rovnaké práva ako prvý a druhý člen tímu.
 • pretek sa uskutoční spôsobom „Chyť a pusť“
 • každý tím chytá na 4 udice (2 udice/rybár) – každá udica = 1 háčik
 • lov povolený len metódou na ťažko.
 • zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen tímu, pomocník teamu alebo člen druhého tímu.
 • dĺžka nadväzca je maximálne 50 cm.
 • kŕmenie je povolené len z brehu – pomocou kobry, praku a spomby bez vyznačenia akéhokoľvek kŕmneho miesta
 • lov na plávanú, feeder a Zig Rig je zakázané !!!
 • bójky, zavážacie loďky a nahadzovací sonar sa používať nesmú !!!
 • je zakázané používať marker počas pretekov.
 • každý tím musí mať 2 kusy prechovávacích sakov a dezinfekciu !!!
 • ryba zaseknutá pred koncom preteku musí byť nahlásená rozhodcom do 22.8.2021 13:00 a následne musí byť zdolaná do 22.8.2021 13:15 hod.
 • pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak, loví sa podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 a vykonávacej vyhlášky č. 383/2018
 • každý tím súhlasí s týmito pravidlami zaplatením štartovného

Meranie úlovkov :

 • meranie bude prebiehať priebežne
 • boduje sa kapor nad 50 cm
 • meraný bude aj najväčší ulovený amur
 • merania vykonajú rozhodcovia a môže byť prítomný aj člen vedľajšieho teamu
 • meria sa s presnosťou na jeden cm
 • dížku a čas bodovaných rýb zaznamenajú rozhodcovia na: Bodovací preukaz
 • správnosť údajov potvrdí podpisom rozhodca aj člen tímu a ryba sa s náležitou opatrnosťou vráti späť do vody
 • čísla na rozhodcov dostane každý team pred pretekom.
 • po podpísaní údajov pretekárom v bodovacom preukaze sa žiadne sťažnosti alebo

protesty vzhľadom k dĺžke ryby neprijímajú.

 • v prípade ak dôjde k sporu medzi rozhodcom a pretekármi o dĺžke ryby, o dĺžke

ryby s konečnou platnosťou rozhodne rozhodca.

 • ostatné chytené ryby sú zdolané do podberáka a bez merania  a s náležitou opatrnosťou vrátené späť do vody.

Hodnotenie :

 • o celkovom poradí rozhodne súčet dĺžok ulovených rýb
 • pri rovnakom súčte, rozhodne počet ulovených rýb
 • ak zhoda aj naďalej pretrváva, ďalším kritériom pre určenie poradia týchto

tímov je prednosť tímu s väčšou rybou

 • ak je aj najdlhšia ulovená ryba je rovnaká, získajú títo súťažiaci rovnaké umiestnenie a podľa počtu takýchto súťažiacich sa ďalšie umiestnenia vynechávajú.
 • vyhodnotený bude aj najväčší kapor a amur

Povinnosťou rozhodcov je:

 • dohliadať na činnosť tímov pri love a hodnotiť súlad so súťažnými pravidlami
 • zmerať a dbať na použitie dezinfekcie a šetrné pustenie ryby späť do vody
 • zaznamenať výsledky merania do bodovacieho preukazu

Záverečné ustanovenia:

 • všetci pretekári musia mať platné preukazy člena SRZ
 • všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 • organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v dostatočnom časovom predstihu
 • od začiatku do konca pretekov sa musí udržiavať poriadok na lovnom mieste !!!
 • hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu sa trestá vylúčením z pretekov bez náhrady
 • všetci pretekári sú povinní dodržiavať aktuálne platné rozhodnutia, režimové opatrenia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Informácie o preteku, Ivan Nosko t.č. 0903 550 723

Všetky informácie o pretekoch budú zverejňované na našej webovej stránke

www.srz-brezno.sk

Organizačný štáb Vám želá veľa úspechov.

Horehronský Carp Cup -členovia + názvy tímov

1Erik DuhanJozef HromádkaHrom & Duha Carp team
2Richard ČunderlíkPeter PokryvačFishin team Brezno
3Ján HarvankaPatrik HarvankaPVA Hydrospol team
4Matúš BošeľaPeter PohančanikPeMa Carp team
5Martin BuvalaPeter PletkaHorehron Carp Team
6Tomáš BalcarAndrej KrižianMr. Carp & PVA Hydrospol
7Šimon LepkoMiroslav KošíkLastia team
8Vladimír ĽuptákJaroslav VrbovskýBIG CARP TEAM
9Jaroslav TurčinMarek ĎuricaCaprošo Team
10Radoslav Brozman Dominik BrozmanSokolici
11Peter KohútMatej HazákKohút & Hazák team
12Pavol MichalkoDaniel RosinaHorehronské vydry
13Ivan DuhanMiroslav StierankaDuhan team
14Marián HazákJozef PiliarHAMACI
Print Friendly, PDF & Email
Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *